en2 Shambhala
Shambhala | Enamel on copper 33 x 29 cms